Легендата за Джак - Фенера

Джак, според стара ирландска легенда, е бил мързелив, но хитър фермер, който устроил капан на Дявола. Има много версии на легендата. В една от версиите се казва, че го примамил да се качи на едно ябълково дърво, след което бързо поставил дървени кръстове около дървото, за да не може да слезне. В друга версия се казва, че издълбал кръст в кората на самото дърво. Друга интерпретация на мита пък споменава, че Джак е бягал от селяни, от които е откраднал нещо. Тогава срещнал Дявола, който му казал, че е дошло времето му. Джак, понеже бил хитър, предложил на Дявола шанс да поквари хората, които го преследвали, като се превърне в сребърна монета, с която крадеца да плати за вещите, които е откраднал. Така щели набожните да бъдат опетнени, тъй като алчността им щяла да ги накара да се сбият за монетата. Дяволът се съгласил и се превърнал в сребърна монета, без да знае, че Джак държал в джоба си малко кръстче. След като Джак сложил сребърната монета в джоба, кръстчето отнело силите на Дявола и той бил в капан. Всички тези интерпретации завършват с подобно заключение. Тъй като Джак е водил грешен живот е знаел, че няма да отиде в Рая след като умре. Но понеже Дяволът го ненавиждал заради номера, който Джак му погодил, решил да заключи портите на Ада за него. Когато Джак се оплакал, че, изгубен в нощта, няма светлина, която да го предвожда до мястото, което му е отредено, Дяволът шеговито му подхвърлил въглен от Ада, който на Земята бил безполезен. Джак го взел, сложил го в кората на една от репите му и почнал да се скита, та да види кога въгленът ще засвети и да си намери участта. Това е легендата за Джак-Фенера (Jack of The Lantern).

Духът на Джак